Mathieu Fountaine

Regatta list

YearNameBoatHelmsmanCrewPlace (of)Points
2019European ChampionshipFRA 9220Philippe BoiteMathieu Fountaine9 (75)74
2019Championnat de FranceFRA 0Philippe BoiteMathieu Fountaine1 (38)10
2019Kieler WocheFRA 9218Philippe BoiteMathieu Fountaine6 (30)61
2019Semaine de La Rochelle DériveursFRA 9220Philippe BoiteMathieu Fountaine1 (14)7
2019Campione del GardaFRA 9220Philippe BoiteMathieu Fountaine13 (51)86
2019CannesFRA 9220Philippe BoiteMathieu Fountaine5 (31)18
2018World ChampionshipFRA 9175Philippe BoiteMathieu Fountaine5 (127)58
2018Pre-WorldsFRA 9175Philippe BoiteMathieu Fountaine83 (129)289
2018Championnat de FranceFRA 9175Philippe BoiteMathieu Fountaine2 (40)8
2018Kieler WocheFRA 9175Philippe BoiteMathieu Fountaine3 (36)38
2018Campione del GardaFRA 9175Philippe BoiteMathieu Fountaine7 (56)29
2018UK National ChampionshipFRA 9175Philippe BoiteMathieu Fountaine2 (27)16
2018Coupe des vrais bateauxFRA 9175Philippe BoiteMathieu Fountaine2 (24)6
2018CannesFRA 9175Philippe BoiteMathieu Fountaine6 (38)44
2017Grand Prix de l’ArmisticeFRA 9175Philippe BoiteMathieu Fountaine1 (15)9
2017Championnat de FranceFRA 9175Philippe BoiteMathieu Fountaine1 (52)6
2017European ChampionshipFRA 9175Philippe BoiteMathieu Fountaine9 (94)30
2017Kieler WocheFRA 9175Philippe BoiteMathieu Fountaine2 (38)36
2017Coupe des vrais bateauxFRA 9175Philippe BoiteMathieu Fountaine3 (31)27